4 zones van mens en hond.

Elk mens en hond heeft 4 verschillende zones. Dit zijn 4 verschillende zones waarin ieder zich op een eigen manier op een prettige afstand van een ander bevindt. De 4 zones kunnen dan ook verschillen per mens en hond en zijn in te delen in 4 verschillende zones. De meeste mensen ervaren een drukke plek zoals een discotheek eerst als een stressvolle plek omdat er veel mensen dicht op elkaar staan. Hierdoor komen ze al snel in jouw persoonlijke ruimte bijvoorbeeld.

Ieder mens en hond heeft verschillende ruimtes om zich heen, waarbinnen onbekenden niet gelijk welkom zijn. Je kan het zien als een grote luchtbel rondom de persoon of hond. Deze ruimte is niet voor elk mens en hond hetzelfde. Hoe groot deze ruimte is, verschilt soms per cultuur en zelfs per individu. Ook kan dit verschillen per hond. Dit heeft o.a. te maken met het karakter en ras van de hond.

Hoeveel afstand we in een bepaalde situatie bewaren tot de ander, heeft vaak te maken met de manier waarop we zijn opgevoed. Het gebruik van de juiste afstand is dan ook aan een aantal “ongeschreven” sociale regels gebonden. Alle mensen en honden hebben behoefte aan persoonlijke ruimte rond het eigen lichaam en behoefte aan een veilige ruimte. Wie daar ongevraagd binnenkomt, kan rekenen op een afwijzende, grimmige of prikkelbare reactie. Het ongevraagd binnendringen in de persoonlijke ruimte heeft daarom bijna altijd een negatieve invloed op de communicatie tussen mensen, honden of onderling. Waarbij wij mensen een stap naar achteren zetten om ruimte te krijgen, kunnen honden na bepaalde signalen af te hebben gegeven een snauw geven naar de andere hond of mens.

verschillende zones

4 verschillende soorten zones

Het begrip van de ‘persoonlijke ruimte’ werd door cultureel antropoloog Edward T. Hall (1966) geïntroduceerd. Hij geeft aan dat je de ruimte om je heen kunt verdelen in vier verschillende zones. Van klein naar groot gaat het dan om de volgende vier zones:

  • de intieme zone (0-45 cm)
  • de persoonlijke zone (45-120 cm)
  • de sociale zone (1, 2 m -3,6 m)
  • de publieke zone (3,6 m tot 7,5 m of meer)

De afstand die we bewaren ten naar mensen en honden met wie we communiceren, zegt niet alleen iets over de relatie die we met hen hebben, maar ook over het contact dat we op dat moment willen hebben. Deze afstand wordt steeds aangepast aan de situatie waarin we verkeren en de mate waarin we ons vertrouwd voelen met de mens of hond.

 

Hoe zit dit bij honden?

Bij honden geldt dit niet anders.
Honden hebben net als mensen 4 verschillende zones en kan dit verschillen per hond of ras hoe groot deze zones zijn.
Ook verschilt het per hond hoe snel hij iemand toelaat in zijn persoonlijke ruimte. Wat we dan ook niet moeten vergeten is dat honden op een andere manier kennismaken met de wereld dan dat wij doen.

 

Honden gebruiken eerst hun neus!

Wij mensen gebruiken eerst onze ogen om de wereld te ontdekken en vervolgen hebben wij dan snel de behoefte om hetgeen wat we zien aan te raken. Het gezegde “zien” is geloven is er dan ook niet voor niets.
Bij honden is het “ruiken” is geloven.
Dit kunnen ze dan ook heel goed op afstand. Daarom is het ook belangrijk wanneer je een hond voor het eerst ziet, de hond de tijd te geven om je te leren kennen i.p.v gelijk de hond te gaan aaien. Je geeft immers de hond niet de tijd om eerst jou te leren kennen voordat hij aan kan geven of hij het prettig vindt om geaaid te worden. Door de hond niet de tijd te geven dring je eigenlijk ongevraagd gelijk zijn persoonlijke en intieme ruimte binnen.
Dat kan dan in sommige gevallen leiden tot een waarschuwings- snauw.

 

Wat zijn nou die 4 zones?

 

  1. Publieke zone 3,6 m tot 7,5 m. Je houdt deze afstand aan in een park of tijdens een groot evenement.
  2. Sociale zone 1,2 m tot 3,6 m. Dit is de afstand vaak toegepast wordt in een ruimte bij mensen die je nog niet zo goed kent. Deze afstand houd je aan tijdens een etentje in een restaurant bijvoorbeeld.
  3. Persoonlijke zone 45 cm tot 1,2 m. Dit is de afstand die vaak toegepast wordt bij mensen die je goed kent zoals een goede vriend of familielid.
  4. Intieme zone 0 tot 45 cm. Dit is de afstand die je deelt met je eigen partner. Verder is hier niemand toegestaan indien op uitnodiging.

Dit zie je bij honden ook terug.

Honden hanteren op hun eigen manier ook deze zones. Zo laten ze de hond die ze kennen eerder toe en zullen ze ermee gaan spelen terwijl bij de andere hond de communicatie op afstand al laat zien dat ze het eigenlijk niet prettig of spannend vinden om kennis te maken. Gaat de kennismaking goed en vinden ze elkaar leuk? Dan kan het natuurlijk best zijn dat de andere hond als nog wordt toe gelaten in zijn persoonlijke ruimte.

 

Samengevat.

Mensen als honden hanteren allemaal 4 verschillende zones. per mens en hond kan de grootte van deze zone verschillen. Ook bepaald een relatie onderling tot welke zone een mens of hond wordt toegelaten.
Respect hebben voor ieders eigen persoonlijke ruimte is dan ook belangrijk om een goede verstandshouding te hebben met je hond of andere mensen om je heen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *