Gedragstherapie hond

Gedragstherapie voor je hond is de oplossing als het gedrag van je viervoeter dusdanig ongewenst is, dat het een impact heeft op het leven van jou en je gezin. Als probleemgedrag van je hond ‘normaal’ is geworden, kan dat voor vervelende problemen zorgen. Met gedragstherapie proberen we deze nare gewoontes van je hond te stoppen en om te zetten naar gewenst gedrag.  Weten of hondengedragstherapie ook de oplossing is voor het probleem gedrag van jouw hond? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of hondengedragstherapie ook iets voor jou en jouw hond is.

Wanneer is gedragstherapie voor je hond nodig?

Tijdens de gedragstherapie gaan we samen met jou als hondeneigenaar aan de slag om te kijken hoe we het gedrag van je hond positief kunnen veranderen. Als hondeneigenaar speel je namelijk een belangrijke rol in het gedrag van je viervoeter. Wanneer jij bijvoorbeeld gestrest of onzeker overkomt als een andere hondeneigenaar met hond langs loopt, kan je hond hierop reageren, bijvoorbeeld door uit te vallen tegen de andere hond. Andere veel voorkomende gedragsproblemen bij honden zijn: 

 • Trekken aan de lijn tijdens de wandeling;
 • Opspringen tegen visite;
 • Overbeschermend gedrag;
 • Angstig of agressief gedrag van jouw hond.

Wat doet een hondengedragstherapeut van hondweerinbalans precies?

Hoewel gedragstherapie bij een hond absoluut maatwerk is, hanteren onze hondengedragstherapeuten in grote lijnen een methode die we ‘positief leiderschap’ noemen. Deze methode houdt in dat wanneer je hond duidelijk weet wat de regels en grenzen zijn, er ook duidelijkheid ontstaat. Deze duidelijkheid leidt weer tot ontspanning, zowel voor de hond als voor jou als hondeneigenaar. Juist deze duidelijkheid door ontspanning kan ervoor zorgen dat probleemgedrag positief verandert in gewenst gedrag.

Bij gedragsproblemen van je hond is het gedrag vaak niet het onderliggende probleem. Het probleem heeft meestal een andere oorzaak, welke we door middel van 1-op-1-sessies met je hond én met jou proberen te achterhalen. Om de oorzaak vervolgens aan te pakken, werkt een hondengedragstherapeut van hondweerinbalans.nl met 3 punten:

 1. Positief gedrag veel belonen

Het is belangrijk om het gewenste gedrag zoveel mogelijk te belonen. Het is echter wel belangrijk om te weten hoe je dit positieve gedrag moet belonen. Het is namelijk van belang hoe je jouw hond beloont, hoe je de beloning geeft en of de timing wel goed is. Tevens is het belangrijk dat je een beloning gebruikt welke de hond ook ervaart als beloning. De hond moet het immers wel ervaren als een beloning.

Verkeerd timen van een beloning kan het probleemgedrag namelijk flink verslechteren!

 1. Negatief gedrag het liefst zoveel mogelijk negeren

Wanneer een hond probleemgedrag vertoont, wil je hier het liefst zo weinig mogelijk aandacht aan schenken. Negatieve aandacht is immers ook aandacht. In de meeste gevallen werkt het negeren dan ook positief, de hond zal het probleemgedrag steeds minder laten zien.

Laat de hond het juiste gedrag vervolgens zien? Dan wil de hondengedragstherapeut dit uiteraard juist op een positieve manier belonen.

 1. Als negeren niet meer werkt, dan moeten we ingrijpen.

Het negeren van negatief gedrag is vaak het meest wenselijke, maar niet altijd mogelijk. Wanneer je hond aanslaat tegen visite, kun je dit bijvoorbeeld niet negeren. Het is dan van belang om in te grijpen en het negatieve gedrag te corrigeren. Een correctie mag echter nooit te maken hebben met het pijn doen van de hond. De hond moet niet gestraft worden, de hond moet worden bijgestuurd. Een dergelijke correctie heeft nooit te maken met pijn, frustratie of kwaadheid. Dit werkt alleen maar averechts. 

Bij een correctie moet je denken aan het inzetten van lichaamstaal, je stem of door het kort bijsturen van de hond d.m.v de lijn. Vertoont de hond na de correctie het positieve gedrag, dan moet dit uiteraard weer op de juiste manier worden beloond.

Stappenplan voor hondengedragstherapie

Gedragstherapie voor honden is een methode om ongewenst gedrag van honden te begrijpen en positief te veranderen. Het gaat hierbij om gedrag zoals agressie, angst, verlatingsangst, overmatig blaffen en ander gedrag dat het welzijn van de hond of zijn omgeving kan verstoren. Hier zijn een paar stappen die vaak worden gevolgd tijdens gedragstherapie voor honden:

 1. Observatie/intake: De gedragstherapeut observeert het gedrag van de hond en analyseert de mogelijke oorzaken van het gedrag. Vaak wordt er gekeken naar de omgeving van de hond, zijn achtergrond en de relatie met de eigenaar.
 2. Diagnose/behandelplan: Na de observatie zal de gedragstherapeut een diagnose stellen en een behandelplan opstellen dat past bij de specifieke situatie van de hond. Dit plan kan onder andere bestaan uit gedragstraining, huiswerk, aanpassing van de omgeving enz.
 3. Behandeling: De behandeling kan bestaan uit het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedragingen, het verminderen van angst of stress, het oplossen van conflicten tussen hond en eigenaar en het herstellen van vertrouwen. Gedragstherapie kan ook bestaan uit het opzetten van een gestructureerd oefenprogramma om de hond te helpen wennen aan bepaalde situaties of omgevingen.
 4. Follow-up: Na de behandeling zal de gedragstherapeut regelmatig de voortgang van de hond en zijn gedrag evalueren. Aanpassingen aan het behandelplan kunnen worden gemaakt als dat nodig is.Tevens zal een behandelplan altijd uit meerdere afspraken bestaan omdat geen enkel probleemgedrag in 1 sessie op te lossen is.

Het doel van gedragstherapie is om de hond te helpen zich beter aan te passen aan zijn omgeving, om stress en angst te verminderen en om een positieve relatie tussen hond en eigenaar te bevorderen. Het is belangrijk om een gediplomeerde en ervaren gedragstherapeut te kiezen voor de beste resultaten.

Hondengedragstherapie geschikt voor jouw hond?

Twijfel jij of je hond baat heeft bij hondengedragstherapie? Of wil jij graag meer weten wat een 1 op 1 traject inhoudt? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Neem contact met ons op en vertel gerust het probleem waar jij tegenaan loopt met je hond.

Samen bekijken wij of jij en je hond ook baat hebben bij hondengedragstherapie op maat.

Wat zijn nog meer veelvoorkomende gedragsproblemen bij honden

1.Overmatig blaffen: Blaffen is normaal gedrag voor honden, maar overmatig blaffen kan problematisch zijn. Honden kunnen blaffen uit verveling, angst, territoriaal gedrag, angst voor scheiding of om aandacht te vragen. Gedragstherapie kan helpen de oorzaken van overmatig blaffen te identificeren en effectieve strategieën aan te leren om dit gedrag te verminderen.

2.Angst en fobieën: Honden kunnen angstig zijn voor verschillende situaties, zoals onweer, vuurwerk, harde geluiden, vreemden of bepaalde omgevingen. Gedragstherapie kan helpen bij het desensibiliseren en conditioneren van de hond, zodat ze leren omgaan met hun angsten en fobieën op een meer ontspannen manier.

3.Aggressie: Aggressie kan zich uiten in verschillende vormen, zoals grommen, snappen, bijten of het tonen van dreigend gedrag. Dit gedrag kan voortkomen uit angst, territoriale verdediging, hulpbronbewaking of andere oorzaken. Gedragstherapie kan helpen de triggers en onderliggende oorzaken van agressie te identificeren en methoden aan te reiken om het agressieve gedrag te beheersen.

4.Trekken aan de riem: Veel honden vertonen de neiging om hard aan de riem te trekken tijdens het wandelen, wat ongemakkelijk en frustrerend kan zijn. Gedragstherapie kan helpen bij het aanleren van gecontroleerd loopgedrag en het verminderen van het trekken aan de riem door middel van beloningsgebaseerde technieken.

5.Verlatingsangst: Sommige honden ervaren angst en stress wanneer ze alleen worden gelaten, wat kan leiden tot destructief gedrag, overmatig blaffen of onzindelijkheid. Gedragstherapie kan helpen bij het aanleren van positieve associaties met alleen zijn en het verminderen van verlatingsangst door middel van geleidelijke training en geruststellende technieken.

6.Onzindelijkheid: Onzindelijkheid kan verschillende oorzaken hebben, waaronder medische problemen, gebrek aan zindelijkheidstraining, angst of territoriaal gedrag. Gedragstherapie kan helpen bij het identificeren van de oorzaak en het aanleren van juist zindelijkheidsgedrag door middel van beloningen, een consistente routine en positieve versterking.

Kortom

Je kunt gedragstherapie dus op verschillende manieren inzetten om je hond zijn gedrag positief bij te sturen. Er bestaat dan ook geen quickfix. Vaak duurt ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst gedrag meer tijd dan, een hond een nieuw trucje leren. Het voordeel is wel, als je de oorzaak aanpakt en consequent aan de slag gaat dan kan je er nog jaren plezier van hebben en je hond helemaal!

Wachtlijst!

Door de enorme drukte hebben we pas eind oktober 2024 weer plek voor nieuwe afspraken.

Bent u opzoek naar tips? Bekijk dan gerust onze kennisbank!