Facebook actievoorwaarden

 • Door deelname aan de Facebookactie van Hond weer in Balans geven deelnemers aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.
  Om kans te maken op de prijzen moet deelnemer: een grappige of actie foto van je hond(en) op de Facebook actie blog plaatsen. Zet onder de actie blog op www.hondweerinbalans.nl er tevens bij welke prijs je graag wil winnen.
 • Deelnemers aan deze Facebook actie moeten in Nederland woonachtig zijn.
  Bij 18 jaar en jonger moet een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen hebben van de Facebook actie voorwaarden.
 • De winnaars van deze Facebook actie worden gekozen op basis van het oordeel van Eddy Eelsing van Hond weer in Balans.
  De te winnen prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van Hond weer in Balans.
  Vragen of opmerkingen over deze promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan info@hondweerinbalans.nl
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan Hond weer in Balans.
 • Gegevens van deelnemers zullen enkel gebruikt worden voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t. deze Facebook actie.
 • Facebook en door Hond weer in Balans ingeschakelde hulppersonen en/of derden door zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en vormen op geen enkele wijze een verplichting voor Hond weer in Balans.
 • Deze Facebook actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 • Deze Facebook actie handelt in overeen stemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Als de winnaar zijn of haar prijs niet binnen 14 dagen claimt zal deze aan een andere deelnemer worden toegewezen.
 • Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik heeft automatische uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Dit zonder dat voorafgaande berichtgeving van Hond weer in Balans vereist is, zonder zich te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep. Tevens kunnen er juridische stappen tegen deze deelnemer worden genomen.
 • Deze promotie actie loopt van tot 18-08-2017 tot en met 29-09-2017